fredag 20. februar 2009

Vårens store begivenhet!


JOHANNESPASJONEN AV J. S. BACH I HORTEN KIRKE

Så vidt vi vet, har det aldri tidligere vært framført et stort oratorium i Horten kommune. Men denne våren skjer det! Dette er kommet i stand fordi kantor Dag Eivind Holhjem i Larvik kirke ønsket et samarbeid med Borre Vocale for framføring av Johannespasjonen av J. S. Bach i Larvik og Horten kirker. Dette er en milepæl i kommunenes musikkliv.

Tid og sted:
Horten kirke tirsdag 17. Mars kl 19
Larvik kirke søndag 15. Mars kl 18


PUBLIKUM MÅ SE SIN BESØKELSESTID
Horten kirke rommer mange publikummere, og vi håper virkelig at kommunens musikkelskere ser sin besøkelsestid. Det er ikke ofte man får oppleve et så storslagent musikkverk. Og denne gangen i egen kirke og også med egne musikalske krefter!

Du får høre et av kirkemusikkens fineste verker. Det er innholdsrikt stykke som rommer store satser for kor og orkester, vakre salmevers og talende solistinnslag.

Johannespasjonen er et verk som tar tak i tilhøreren fra første tone. Fra åpningsstykkets fortvilelse, gjennom evangeliefortellingen, under de dramatiske utbruddene til soldatene, offiserene og menneskemengden rundt Pilatus, i salmesangen, i solistenes refleksjoner, og fram til freden som senker seg etter gravleggingen, holder Bach oss fast i et grep av stor musikk og personlig forkynnelse.

Det vil også være en fantastisk forberedelse til påsken. Det blir delt ut program der man kan følge den tyske teksten oversatt til norsk.

...

Se linker i menyen til høyre for mer informasjon ang. verket og konserten.

Johannespasjonen - om verket

BACHS JOHANNESPASJON

Kom på konserten i Larvik kirke søndag 15. mars eller i Horten kirke tirsdag 17.mars! Du får høre et av kirkemusikkens fineste verker, Johannespasjonen av Bach. Det er innholdsrikt stykke som rommer store satser for kor og orkester, vakre salmevers og talende solistinnslag. Verket har - så vidt en vet - aldri vært spilt og sunget i Larvik eller Horten før. Dette er en milepæl i byenes musikkliv.

En ”Pasjon” er et musikkstykke som bygger på evangelietekstene om Jesu lidelse og død. Dette er tekster som leses i kirken hver Langfredag. I pasjonene synges de. Allerede i oldkirken ble lidelseshistorien sunget i påskeuken. I middelalderen begynte man å fordele stemmer mellom hovedrolleinnhaverne. Senere ble menneskemengden som roper ”Barabas”, ”korsfest” osv. føyd til. Bach står på skuldrene til komponister som videreutviklet denne musikkformen etter reformasjonen. Samtidig setter han sitt eget stempel på den - i solistpartienes betraktninger, i salmesangen med de vakre harmoniene, og ved den omhyggelige bruken av orkesteret til å fargelegge pasjonsfortellingens innhold.

Bach skrev tre pasjoner, Matteus-, Markus- og Johannespasjonen. Markuspasjonen er dessverre gått tapt. Johannespasjonens kjennemerke er den viktige plassen salmesangen har, og at den er så dramatisk. Dramatikken springer ut av Johannesevangeliets versjon av lidelseshistorien. Mer enn de andre evangelistene legger Johannes vekt på dialogen mellom Pilatus og jødene om hva galt Jesus har gjort, og hva slags straff han fortjener. Dette stoffet utnytter Bach til å skape musikalske scener som er fullt på høyde med det vi finner hos de store operakomponistene.

I Johannespasjonen bruker Bach i alt elleve salmer, eller koraler. Hensikten er å understreke poenger i evangelieteksten. Melodiene til disse salmene er en av den lutherske kirkes største skatter. Selv om ikke alle synges i dag, vil tilhøreren dra kjensel på flere som fortsatt er i bruk. Luther var opptatt av å aktivisere menigheten gjennom salmesang i gudstjenesten, og han skrev både tekster og melodier selv. Gjennom denne sangtradisjonen fikk også folkevisemelodier innpass i kirken. Vi hører flere av dem hos Bach. På Bachs tid var Johannespasjonen del av den ordinære gudstjenesten. Presten prekte omtrent midtveis i stykket, og menigheten sang med i salmene.

Johannespasjonen er et verk som tar tak i tilhøreren fra første tone. Fra åpningsstykkets fortvilelse, gjennom evangeliefortellingen, under de dramatiske utbruddene til soldatene, offiserene og menneskemengden rundt Pilatus, i salmesangen, i solistenes refleksjoner, og fram til freden som senker seg etter gravleggingen, holder Bach oss fast i et grep av stor musikk og personlig forkynnelse.

Johannespasjonen - arrangører og utøvere

SAMARBEID MELLOM TRE MENIGHETER

Det er vel også første gang at Larvik, Horten og Borre menigheter går sammen om å arrangere noe sånt. Man kan få til så mye mer ved å slå kreftene sammen. Og det er også svært inspirerende for alle parter.

Støttespillere:
Konserten er også støttet av Horten kommune, Kulturdepartementet, Norges Korforbund, Tunsberg Bispedømmeråd og Karljohansvern Kommandantskap.


UTØVERE

Koret utgjør ca 40 sangere: Borre Vocale og Larvik kantori.

Borre Vocale er det lokale koret som er med i oppsettingen. Borre Vocale ble startet av kantor Jostein Dalebø i 2000 og har i de siste seks år blitt ledet av kantor Eli Rudland Næss. Kammerkoret er et kirkekor som gjerne går nye veier. På julekonserten i 2007 framførte koret det krevende nyskrevne verket ”Tre latinske motetter” av Douglas Coombes. I 2003 framførte koret sammen med komponisten Jostein Sætre ”I all evighet” - 5 nyskrevne julesanger. Sist jul framførte koret for tredje gang det argentiske juleverket ”Navidad Nuestra” - så vidt vites, de eneste som framfører denne fantastiske argentinske julemusikken i distriktet. Koret har samarbeidet med fremragende musikere som Roar Engelberg, gitarduoen DuoGvito, Marius Roth Christensen, den verdenskjente harpisten Siobhan Armstrong m.fl. Borre Vocale er også kjent for sine sommerkonserter på Midgard Historisk senter. Johannespasjonen er nok det mest krevende verket koret har gitt seg i kast med, og kor og dirigent Eli Rudland Næss har bare hatt tiden etter jul til innøvingen. Så det har vært en hektisk periode med intense øvelser, korseminar med sangpedagog og mye egenøving. Det er et spennende og givende stoff å synge.

Larvik Kantori ledes av kantor Dag Eivind Holhjem, som dirigerer verket på disse konsertene. Koret ble startet i 2004 av Holhjem og har siden da hatt en positiv utvikling med vellykkede gjennomføringer av stadig mer krevende prosjekter for kor og orkester og solister: Kantater av J S Bach, utdrag av Mendelssohn: Salme 43 og Rutter: Requiem, D Buxtehude: Kantaten Jesu meine Freude, Handel: Messias, J S Bach: Påskeoratorium og Kantate 66. Det er derfor nå en naturlig utvikling for koret å strekker seg mot å framføre J S Bach: Johannespasjonen.

Profesjonelt orkester
Orkesteret består av ca. 20 profesjonelle musikere. Fem av dem kommer fra Kringkastingsorkesteret (KORK) mens de fleste har sitt virke i Vestfold. Bl.a. har mangeårig cellolærer ved Horten kulturskole Dag Øystein Berger en viktig rolle i verket. Fløytisten Linn Cecilie Aasvik fra Horten er også med. Kantor Jaime Lewis i Stokke har den krevende rollen som organist og konsertmester er Tone Stokland,

Solister
Det er et knippe anerkjente og meget dyktige unge sangere som har solistoppgavene i verket.
Silje Aker Johnsen, sopran
Charlotte Thingelstad, alt
Vidar Hellkås, tenor (evangelisten)
Halvor Festervoll Melien, bass (Jesus)

Eystein Raude fra Horten har rollen som Pilatus.

Dirigent
Dag Eivind Holhjem, kantor i Larvik kirke.

torsdag 12. februar 2009

Medlemmer


Borre Vocale har pr. i dag 16 sangere, jevnt fordelt på alle 4 stemmer. Eli er dirigenten vår.

Basser:
Nils Johan
Herman
Ole
Thor Arvid

Tenorer:
Roald
Hans Olav
Harald
Tor Helge

Sopraner:
Nina
Silje
Frøydis
Tone

Alter:
Maria
Ingeborg
Åshild
Anne

Dirigent:
Eli